Ustawa o OZE – rząd przyjął projekt nowelizacji

Posłowie zdecydowaną większością głosów poparli zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Mają one ułatwić procesy inwestycyjne w energetyce odnawialnej, a także wydłużyć systemy wsparcia dla inwestorów ubiegających się o publiczne gwarancje sprzedaży energii. Projekt poparło aż 413 posłów, przeciwko było trzech, od głosu wstrzymało się dziewięciu. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach […]

Farmy fotowoltaiczne – odpowiedzialna inwestycja w przyszłość

Postęp technologiczny przyzwyczaja nas do nieustannych zmian. Coraz częściej świadomie wybieramy rozwiązania, które przynoszą korzystne rezultaty dla naszego otoczenia. Inwestycja w energię słoneczną to nie tylko gwarancja niezawodności, ale także rozsądny sposób na zagospodarowanie przestrzeni. Doskonałym pomysłem na zapewnienie sobie źródła czystych (dosłownie i w przenośni) korzyści są farmy fotowoltaiczne. Jak założyć tego typu instalację? […]

Unia zapowiada podatek od emisji CO2

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, poinformowała, że UE rozważa wprowadzenie podatku od emisji CO2. Jego adresatami mieliby być głównie producenci paliw kopalnych. Nowy podatek miałby zmobilizować kraje do przestrzegania międzynarodowych celów klimatycznych, które zostały określone mi.in w porozumieniu paryskim z 2015 r. (m.in. ograniczenie emisji CO2). Zapowiadana opłata najbardziej uderzyłbaby w Chiny. Pomysł […]

Nie miej złudzeń. W 2020 roku za prąd zapłacisz więcej!

Wraz z początkiem nowego roku czekają nas podwyżki cen prądu. Eksperci uważają, że sprawa jest już przesądzona i z wyższymi cenami prądu muszą liczyć się zarówno przedsiębiorcy, jak i gospodarstwa domowe. W listopadzie na biurko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpłynęły wnioski największych dostawców energii w Polsce, czyli PGE, Enei, Energai i Tauronu, z propozycjami […]

Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla małych i średnich firm

29 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która rozszerza definicję prosumenta, włączając w jej krąg sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z  nową definicją ustawową prosument jest odbiorcą końcowym, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na potrzebny własne w mikroinstalacji. Dodatkowo powstałe nadwyżki może magazynować lub […]

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.