Oferta

Etapy współpracy

Audyt – lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Przeprowadzimy wstępną analizę terenu, na którym ma stanąć przyszła elektrownia słoneczna. Wykorzystamy nasze know-how oraz doświadczenie do określenia i oszacowania warunków zabudowy terenu. Począwszy od raportów z badań gruntu, poprzez konstrukcję, która zostanie wykorzystana, aż po roboczogodziny niezbędne do realizacji projektu. Ponadto sprawdzimy, czy działka spełnia wymogi formalne.

Oferta, decyzja i podpisanie umowy

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonalności projektu przedstawimy Ci krótką i zrozumiałą ofertę oraz dostosowany do Twoich potrzeb harmonogram prac z wszystkimi kamieniami milowymi. Oferta będzie jasno określać zakres naszego zaangażowania. Jak np. całkowity koszt inwestycji. Będzie zawierała dokładną wycenę instalacji w zakresie modułów, inwerterów, okablowania, uziemienia, montażu stali konstrukcyjnej. Po zaakceptowaniu naszej oferty podpiszemy umowę, która określi nasz zakres i dwustronne zobowiązanie i na jej podstawie rozpoczniemy realizację projektu.

Opracowanie indywidualnego projektu instalacji

Po podpisaniu umowy nasz dział projektowy opracowuje indywidualny projekt budowlany elektrowni słonecznej, zapewniający maksymalną korzyść z inwestycji. Cenimy model partnerski, a klient jest dla nas najważniejszy, dlatego dostosowujemy podejście do niego w oparciu o jasność i uczciwość. W trakcie realizacji klient ma jasny obraz w postaci raportów dostosowanych do jego potrzeb oraz stały kontakt z naszym zespołem.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji podpisanej przez ubezpieczyciela przystępujemy do etapu wykonawczego. Począwszy od pomiarów geodezyjnych, poprzez gospodarkę materiałową, aż po montaż, starannie, krok po kroku zarządzamy realizacją projektu. Nasz zespół to doświadczeni i zaangażowani pracownicy, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Montaż elektrowni zostanie wykonany przez nasz certyfikowany zespół monterów, wiertników i elektryków dedykowany do realizacji projektu.

Odbiór i uruchomienie instalacji

Kiedy budowa dobiega końca następuje przekazanie instalacji połączone z kontrolą techniczną wykonania i bezpieczeństwa systemu produkcji energii elektrycznej, weryfikacją estetyki montażu.

Rozpoczęcie produkcji własnego prądu elektrycznego

Gratulacje! Masz swoją własną elektrownię słoneczną, która przyczyni się do zmniejszenia emisja C02 i dostarczy zieloną energię na lata.

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.