Operational and Human Resources Development Coordinator

Miejsce pracy: Praca Zdalna

Nasz cel to stworzenie środowiska pracy, które nie tylko ceni wysoką wydajność i innowacyjność, ale także dba o rozwój i dobrostan każdego pracownika. Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a praca staje się pasją.

Wymagania

Oferujemy

 • Konkurencyjne Wynagrodzenie: Oferujemy wynagrodzenie, które nie tylko odzwierciedla umiejętności i doświadczenie, ale także przewyższa standardy rynkowe, motywując do osiągania najlepszych wyników.
 • Program Udziału w Zyskach: Jesteśmy przekonani, że sukces firmy to wspólny sukces. Dlatego wprowadziliśmy program udziału w zyskach, który pozwala pracownikom czerpać bezpośrednie korzyści z ich wkładu w rozwój firmy.
 • Ścieżki Rozwoju Zawodowego: Promujemy kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju, oferując szereg możliwości awansu zawodowego, które umożliwiają naszym pracownikom realizację ich aspiracji zawodowych.
 • Samochód Służbowy dla Mobilności: Zapewniamy dostęp do samochodu służbowego, co zwiększa mobilność i efektywność pracy, a także podnosi komfort realizacji zadań zawodowych.
 • Nowoczesne Narzędzia Pracy: Każdy pracownik otrzymuje laptopa oraz telefon komórkowy wyposażone w najnowsze technologie, co umożliwia efektywną pracę w każdych warunkach.

Zakres obowiązków

 • Zaawansowane Planowanie Pracy Ekip: Aktywne zarządzanie i optymalizacja harmonogramów pracy zespołów, w tym przewidywanie potrzeb kadrowych w oparciu o
  projekty i cele strategiczne firmy.
 • Opracowywanie elastycznych planów pracy, które maksymalizują efektywność i produktywność.
 • Kompleksowe Rozliczanie Efektywności: Używanie zaawansowanych narzędzi do mierzenia i analizy wydajności pracy zespołów, w tym opracowywanie szczegółowych raportów i rekomendacji na rzecz optymalizacji procesów.
 • Zarządzanie Logistyką Transportową: Opracowywanie zintegrowanych planów transportowych, które zapewniają punktualność i efektywność przemieszczania się pracowników, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych.
 • Precyzyjne Rozliczanie Czasu Pracy i Kosztów: Implementacja systemów do dokładnego monitorowania czasu pracy i analizy kosztów związanych z realizacją projektów, w tym zarządzanie budżetami i prognozowanie wydatków.
 • Strategiczne Wymiany Pracownicze: Prowadzenie procesów oceny pracowników z myślą o ich rozwoju i efektywności, w tym podejmowanie trudnych decyzji o relokacji lub wymianie pracowników, aby zapewnić najlepsze dopasowanie kompetencji do potrzeb projektów.
 • Utrzymanie Standardów Pracy: Zapewnienie przestrzegania wysokich standardów operacyjnych i etycznych przez wszystkich pracowników, w tym inicjowanie działań
  szkoleniowych i rozwojowych.

Zakres obowiązków

 • Zaawansowane Planowanie Pracy Ekip: Aktywne zarządzanie i optymalizacja harmonogramów pracy zespołów, w tym przewidywanie potrzeb kadrowych w oparciu o
  projekty i cele strategiczne firmy.
 • Opracowywanie elastycznych planów pracy, które maksymalizują efektywność i produktywność.
 • Kompleksowe Rozliczanie Efektywności: Używanie zaawansowanych narzędzi do mierzenia i analizy wydajności pracy zespołów, w tym opracowywanie szczegółowych raportów i rekomendacji na rzecz optymalizacji procesów.
 • Zarządzanie Logistyką Transportową: Opracowywanie zintegrowanych planów transportowych, które zapewniają punktualność i efektywność przemieszczania się pracowników, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań logistycznych.
 • Precyzyjne Rozliczanie Czasu Pracy i Kosztów: Implementacja systemów do dokładnego monitorowania czasu pracy i analizy kosztów związanych z realizacją projektów, w tym zarządzanie budżetami i prognozowanie wydatków.
 • Strategiczne Wymiany Pracownicze: Prowadzenie procesów oceny pracowników z myślą o ich rozwoju i efektywności, w tym podejmowanie trudnych decyzji o relokacji lub wymianie pracowników, aby zapewnić najlepsze dopasowanie kompetencji do potrzeb projektów.
 • Utrzymanie Standardów Pracy: Zapewnienie przestrzegania wysokich standardów operacyjnych i etycznych przez wszystkich pracowników, w tym inicjowanie działań
  szkoleniowych i rozwojowych.

Wszystkich zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku „Aplikuj”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

*W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

– ze zdjęciem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku dla celów toczącego się postępowania rekrutacyjnego, a także przyszłych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9.

– bez zdjęcia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9.

Administratorem danych osobowych jest Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE.

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.