Inspektor HSE

Miejsce pracy: Francja

SOLAR FOR YOU to firma, która zajmuję się inwestycjami fotowoltaicznymi od 2010 roku. 
Prężnie działamy na rynku francuskim budując famy fotowoltaiczne.

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe;
 • Komunikatywna znajomość języka francuskiego oraz co najmniej podstawowa języka angielskiego;
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie BHP i PPOŻ (w tym prawo budowlane);
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze BHP w branży instalacyjnej/ budowlanej;
 • Komunikatywna znajomość języka francuskiego oraz co najmniej podstawowa języka angielskiego;
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów z wykorzystaniem MS Office: procedury, prezentacje, analizy, raporty.​​​

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie (stawka w euro);
 • Niekorporacyjna atmosfera; Stabilne zatrudnienie w firmie zajmującej się fotowoltaiki od 2010 roku;
 • Możliwość tworzenia w wraz z nami ciekawych projektów, nowoczesnych inwestycji na międzynarodowym rynku;
 • Dobre warunki pracy, niezbędne narzędzia (w tym samochód służbowy); Wsparcie na każdym etapie współpracy. ​​​
 • Wsparcie na każdym etapie współpracy.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z rozporządzenia gwarantująca zgodność przepisów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i PPOŻ;
 • Audyt, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja w organizacji dokumentów wymaganych przez prawo, zwiększających bezpieczeństwo pracowników – np. IBWR, POR;
 • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem reguł BHP na terenie prowadzonych inwestycji (Francja, wymagane co najmniej 25% pracy w delegacji);
 • Inicjowanie i koordynowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego oraz angażowanie w tym zakresie wszystkich niezbędnych komórek organizacyjnych firmy;
 • Dbałość o rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez prawo i instytucje zewnętrzne;
 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji z zakresu BHP (oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcje, procedury wewnątrzzakładowe i miejscowe, analizy, itp.) oraz dbanie o aktualność rewizji tych dokumentów;
 • Podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych, ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz wymagań wewnętrznych organizacji;
 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych i inicjowanie akcji naprawczych, prowadzenie rejestru wypadków;
 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa oraz reprezentowanie firmy w ramach audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych; Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja i kontrola szkoleń okresowych, PPOŻ., pierwszej pomocy, certyfikacji UDT, itp.; Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP; Wyznaczanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, kontrola przestrzegania przyjętych reguł przez pracowników biurowych oraz budowlanych.​​​​​​​​
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja i kontrola szkoleń okresowych, PPOŻ., pierwszej pomocy, certyfikacji UDT, itp.; Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP; Wyznaczanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, kontrola przestrzegania przyjętych reguł przez pracowników biurowych oraz budowlanych.​​​​​​​​​
 • Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP; Wyznaczanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, kontrola przestrzegania przyjętych reguł przez pracowników biurowych oraz budowlanych.​​​​​​​​​​

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z rozporządzenia gwarantująca zgodność przepisów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i PPOŻ;
 • Audyt, opracowanie, wdrażanie i aktualizacja w organizacji dokumentów wymaganych przez prawo, zwiększających bezpieczeństwo pracowników – np. IBWR, POR;
 • Bieżący nadzór nad przestrzeganiem reguł BHP na terenie prowadzonych inwestycji (Francja, wymagane co najmniej 25% pracy w delegacji);
 • Inicjowanie i koordynowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego oraz angażowanie w tym zakresie wszystkich niezbędnych komórek organizacyjnych firmy;
 • Dbałość o rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez prawo i instytucje zewnętrzne;
 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji z zakresu BHP (oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcje, procedury wewnątrzzakładowe i miejscowe, analizy, itp.) oraz dbanie o aktualność rewizji tych dokumentów;
 • Podejmowanie wszelkich działań prewencyjnych, ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz wymagań wewnętrznych organizacji;
 • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych i inicjowanie akcji naprawczych, prowadzenie rejestru wypadków;
 • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa oraz reprezentowanie firmy w ramach audytów wewnętrznych i kontroli zewnętrznych; Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja i kontrola szkoleń okresowych, PPOŻ., pierwszej pomocy, certyfikacji UDT, itp.; Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP; Wyznaczanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, kontrola przestrzegania przyjętych reguł przez pracowników biurowych oraz budowlanych.​​​​​​​​
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych w zakresie BHP, organizacja i kontrola szkoleń okresowych, PPOŻ., pierwszej pomocy, certyfikacji UDT, itp.; Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP; Wyznaczanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, kontrola przestrzegania przyjętych reguł przez pracowników biurowych oraz budowlanych.​​​​​​​​​
 • Organizacja i prowadzenie prac komisji BHP; Wyznaczanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej – prowadzenie rejestrów, kontrola przestrzegania przyjętych reguł przez pracowników biurowych oraz budowlanych.​​​​​​​​​​

Wszystkich zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku „Aplikuj”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

*W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

– ze zdjęciem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku dla celów toczącego się postępowania rekrutacyjnego, a także przyszłych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9.

– bez zdjęcia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9.

Administratorem danych osobowych jest Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE.

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.