Kontroler jakości

Miejsce pracy: Wrocław

SOLAR FOR YOU to firma, która zajmuję się inwestycjami fotowoltaicznymi od 2009 roku. 
Prężnie działamy na rynku francuskim budując famy fotowoltaiczne.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne – niezbędne;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2-letnie (najlepiej w firmie budowlanej, elektrycznej lub w firmie wytwarzającej konstrukcje stalowe) – warunek konieczny;
 • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów i wdrażania rozwiązań;
 • Bardzo dobra obsługa komputera, a w szczególności programów takich jak: MS Word, MS Excel;
 • Czynne prawo jazdy kat. B.;
 • Gotowość do wyjazdów na zagraniczne projekty;
 • Biegła znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego;
 • Systematyczność i sumienność w wykonywaniu powtarzających się zadań;
 • Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, dokładność, elastyczność i samodzielność w działaniu, umiejętność szybkiej i zdecydowanej reakcji na powstałą niezgodność;

Oferujemy

 • Atrakcyjną i stabilną pracę w młodym, dynamicznym zespole w prężnie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju osobistego;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Samodzielność przy realizacji zadań;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Zakres obowiązków

 • Kontrola jakości dostaw materiałów do budowy konstrukcji stalowych oraz materiałów do montażu instalacji fotowoltaicznych;
 • Kontrola jakości w toku produkcji/realizacji usługi tj.: wykonania robót montażowych;
 • Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli i badań;
 • Ocena wyrobu gotowego, kontrola i kompletacja dokumentów jakościowych;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów Inwestora;
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz końcowych robót realizowanych przez Spółkę w ramach realizowanych inwestycji
 • Udział we wdrażaniu polityki jakości, inicjatyw mających na celu poprawę pracy;
 • Tworzenie wymogów jakościowych dla nowych procesów i produktów;
 • Weryfikacja skuteczności wdrożonych działań i procedur jakościowych;
 • Analiza problemów jakościowych i wdrażanie usprawnień;
 • Zarządzanie procesem reklamacji oraz koordynacja i nadzór nad działaniami korygującymi;
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników z zakresu jakości;

Zakres obowiązków

 • Kontrola jakości dostaw materiałów do budowy konstrukcji stalowych oraz materiałów do montażu instalacji fotowoltaicznych;
 • Kontrola jakości w toku produkcji/realizacji usługi tj.: wykonania robót montażowych;
 • Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli i badań;
 • Ocena wyrobu gotowego, kontrola i kompletacja dokumentów jakościowych;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów Inwestora;
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz końcowych robót realizowanych przez Spółkę w ramach realizowanych inwestycji
 • Udział we wdrażaniu polityki jakości, inicjatyw mających na celu poprawę pracy;
 • Tworzenie wymogów jakościowych dla nowych procesów i produktów;
 • Weryfikacja skuteczności wdrożonych działań i procedur jakościowych;
 • Analiza problemów jakościowych i wdrażanie usprawnień;
 • Zarządzanie procesem reklamacji oraz koordynacja i nadzór nad działaniami korygującymi;
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników z zakresu jakości;

Wszystkich zainteresowanych kandydatów prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku „Aplikuj”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

*W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

– ze zdjęciem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku dla celów toczącego się postępowania rekrutacyjnego, a także przyszłych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9.

– bez zdjęcia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9.

Administratorem danych osobowych jest Sun For You Sp. z o.o. z siedzibą Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE.

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.