Ustawa o OZE – rząd przyjął projekt nowelizacji

Posłowie zdecydowaną większością głosów poparli zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Mają one ułatwić procesy inwestycyjne w energetyce odnawialnej, a także wydłużyć systemy wsparcia dla inwestorów ubiegających się o publiczne gwarancje sprzedaży energii.

Projekt poparło aż 413 posłów, przeciwko było trzech, od głosu wstrzymało się dziewięciu.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza szereg ułatwień w procesie inwestycji w OZE. Oto najważniejsze z nich:

  • zwiększenie maksymalnej mocy źródeł zaliczanych do grupy małych instalacji OZE, z 0,5 MW do 1 MW. Dzięki temu inwestorzy planujący uruchomienie produkcji i sprzedaży energii z instalacji o takiej mocy nie będą musieli występować o koncesję. To zmniejszy formalności związane z procesem inwestycyjnym, a przy okazji odciąży pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.
  • umożliwienie dzierżawy pod inwestycje fotowoltaiczne ziemi z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w trybie bezprzetargowym – wyłącznie państwowym spółkom energetycznym.
  • wydłużenie do 2027 r. możliwości organizacji aukcji OZE. Ministerstwo Klimatu ma określić w rozporządzeniu ilość i wartość energii, którą będzie można sprzedać w aukcjach w najbliższych latach.
  • zmiana w zakresie rozliczenia ujemnego lub dodatniego salda, które teraz dokonywane będą nie w cyklach 15 lat, ale 3 lat.
  • wydłużenie okresu obowiązywania wsparcia do połowy 2045 r., ale nie dłużej niż 15 lat od momentu uruchomienia danej instalacji: w prosumenckim systemie opustów, mechanizmie sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, a także w systemach aukcyjnym oraz FiT/FiP,
  • zwolnienie z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł odnawialnych o mocy do 0,5 MW (zwiększone z 0,1 MW). W przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych realizowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach ten próg zostanie podniesiony do 1 MW. Co więcej, przewidziano zwolnienie dla wszystkich dachowych elektrowni PV bez względu na ich moc.

Nowelizowana ustawa teraz trafi do Senatu.

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.