Ustawa o OZE – rząd przyjął projekt nowelizacji

Posłowie zdecydowaną większością głosów poparli zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Mają one ułatwić procesy inwestycyjne w energetyce odnawialnej, a także wydłużyć systemy wsparcia dla inwestorów ubiegających się o publiczne gwarancje sprzedaży energii.

Projekt poparło aż 413 posłów, przeciwko było trzech, od głosu wstrzymało się dziewięciu.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza szereg ułatwień w procesie inwestycji w OZE. Oto najważniejsze z nich:

  • zwiększenie maksymalnej mocy źródeł zaliczanych do grupy małych instalacji OZE, z 0,5 MW do 1 MW. Dzięki temu inwestorzy planujący uruchomienie produkcji i sprzedaży energii z instalacji o takiej mocy nie będą musieli występować o koncesję. To zmniejszy formalności związane z procesem inwestycyjnym, a przy okazji odciąży pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.
  • umożliwienie dzierżawy pod inwestycje fotowoltaiczne ziemi z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w trybie bezprzetargowym – wyłącznie państwowym spółkom energetycznym.
  • wydłużenie do 2027 r. możliwości organizacji aukcji OZE. Ministerstwo Klimatu ma określić w rozporządzeniu ilość i wartość energii, którą będzie można sprzedać w aukcjach w najbliższych latach.
  • zmiana w zakresie rozliczenia ujemnego lub dodatniego salda, które teraz dokonywane będą nie w cyklach 15 lat, ale 3 lat.
  • wydłużenie okresu obowiązywania wsparcia do połowy 2045 r., ale nie dłużej niż 15 lat od momentu uruchomienia danej instalacji: w prosumenckim systemie opustów, mechanizmie sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, a także w systemach aukcyjnym oraz FiT/FiP,
  • zwolnienie z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł odnawialnych o mocy do 0,5 MW (zwiększone z 0,1 MW). W przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych realizowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach ten próg zostanie podniesiony do 1 MW. Co więcej, przewidziano zwolnienie dla wszystkich dachowych elektrowni PV bez względu na ich moc.

Nowelizowana ustawa teraz trafi do Senatu.

New posts

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

If you have any questions, please contact us

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.